Ettevõttest

Assistendikool sai alguse 2021. aastal inspireerituna küsimusest: “Kuidas mina saaksin ka teha seda, mida teed sina?”

Minu missioon...

… on oma teadmiste ja kogemuste edasi andmine, õpetades välja uusi virtuaalseid assistente, ning jagades nippe ja teadmisi neile, kes juba selles valdkonnas töötavad, et nad saaksid veel paremini oma klientidele abiks olla. Sel moel jõuab Eesti turule veel rohkem kvaliteetse virtuaalse assistendi teenuse pakkujaid, mille järele on kasvav nõudlus.

Virtuaalse assistendi kursus

"Iga ekspert oli kunagi algaja"

Helen Hayes

Nii nagu sina, olen ka mina olnud selles ametis algaja.

Luba endal olla algaja. Näe seda, kui võimalust õppida, kasvada ja teadvusta, et üldiselt on inimesed leplikumad vigade suhtes, mida tehakse algajana. Eksperdi eksimused on oluliselt kaalukamad. 

Teadmised, mida täna sulle edasi annan,  on kombinatsioon ülikooliharidusest, kursustest ja pikaajalisest töökogemusest selles valdkonnas. 

Liina Ostumaa
Asutaja / Koolitaja / Virtuaalne assistent
Liina signature
Kogemused ja saavutused

Minust veel...

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse eriala ning virtuaalsete assistentide rahvusvahelise kooli (The VA School) õppe Belinda Sandor’i juhendamisel.

Olen virtuaalne assistent ja alates 2018. aastast on mul oma assistendi teenust pakkuv ettevõte Event Assistance OÜ / eAssisting.com. Teiste virtuaalsete assistentide koolitamisega alustasin 2021. aastal. 

Olen Eesti esimese Assistendikooli asutaja, tegutsev virtuaalne assistent ja konsultant ettevõtjatele, kes soovivad nõu, kuidas endale sobiv abiline leida ning millest üldse delegeerimist alustada.

Minu suurimad saavutused:

  • 2015. aastal olin Officeday Estonia korraldatud Parima sekretäri konkursi finalist.
  • Aasta 2022 lõpuks koolitanud poolsada virtuaalse assisteerimise õpilast
  • Virtuaalse assistendi proovinädalad, kus mõne kuu jooksul osales sadu huvilisi.
  • Assistendikool.ee – asutaja 
  • Aastal 2021 ilmunud assistentide märkmikud.
  • Rahvusvaheline kontaktibaas oma valdkonna spetsialistidega (VA-del võimalus neilt õppida või nendega koostööd teha).

Minu esimene töökoht oli Swedbank, kus olin teller ja suurkliendihalduri assistent. Seejärel töötasin pikalt sündmuste korralduses Viljandi Pärimusmuusika Aidas, enamasti samuti assistendi ülesandeid täitmas. Korralik töö organiseerimise õppetund oli täita personalijuhi ametiülesandeid assistenditöö kõrvalt, hiljem olla asutuse korraldusjuht ja osaleda maja kohviku juhatuses samaaegselt.

Üheksa aastat kuulusin ka Viljandi pärimusmuusika festivali korraldusmeeskonda, kus olenevalt aastast vastutasin festivali staabi, infopunkti, meeskonna ja esinejate majutuse ja toitlustuse ning lavataguse heaolu eest, aga koordineerisin ka nende valdkondade vabatahtlike meeskondade tööd.

Minu oluliseimateks väärtusteks nii isiklikus elus kui ka töös on areng ja kasv, kvaliteet, diskreetsus ja rahulikkus. Õpin ja arendan end püsivalt isiklikus plaanis enesearengu kursustel, ja raamatute abil. Samuti õpin pidevalt oma valdkonna parimatelt tegijatelt USA-s ja mujalgi. 

Kursusel osalenute muljed:

Merike Tomson:

"Põnevad ja väljakutset esitavad ülesanded. Järelvaatamise võimalus. Lisaks jagatud materjalid ja see, et olid alati olemas, et aidata ja nõu anda. Aitäh Sulle!"

Keidi Hoogand:

"Toetav enesearengu touch"

Kelly Rehkalt:

"Kursusel meeldis vabadus oma aega planeerida, kuid siiski osaleda, ilma et millestki ilma jääks ning meeldiv turvaline õhkkond."