Ettevõttest

Assistendikool sai alguse 2021. aastal inspireerituna küsimusest: “Kuidas mina saaksin ka teha seda, mida teed sina?”

Assistendikool on võtnud enda südameasjaks missiooni...

… anda edasi enda teadmisi ja kogemusi, õpetades välja uusi virtuaalseid assistente, ning jagades nippe ja teadmisi neile, kes juba selles valdkonnas töötavad, et nad saaksid veel paremini oma klientidele abiks olla. Sel moel jõuab Eesti turule veel rohkem kvaliteetse virtuaalse assistendi teenuse pakkujaid, mille järele on kasvav nõudlus, ning üha enam eestlasi saab teha teoks oma unistuse asukohavabast ning paindliku graafikuga (lisa)sissetulekust.

assistendikool

"Iga ekspert oli kunagi algaja"

Helen Hayes

Nii nagu sina, olen ka mina olnud selles ametis algaja.

Luba endal olla algaja. Näe seda, kui võimalust õppida, kasvada ja teadvusta, et üldiselt on inimesed leplikumad vigade suhtes, mida tehakse algajana. Eksperdi eksimused on oluliselt kaalukamad. 

Teadmised, mida täna sulle edasi annan,  on kombinatsioon ülikooliharidusest, kursustest ja pikaajalisest töökogemusest selles valdkonnas. 

Liina Ostumaa
Asutaja / Koolitaja / Virtuaalne assistent
Liina signature
Kogemused ja saavutused

Liinast veel...

Liina on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse eriala ning virtuaalsete assistentide rahvusvahelise kooli (The VA School) õppe Belinda Sandor’i juhendamisel.

Ta oli tegutsev virtuaalne assistent alates 2018. aastast kuni 2023. aasta juunini. Tal on oma assistendi teenust pakkuv ettevõte Event Assistance OÜ / eAssisting.com, kus töötab 2 tublit virtuaalset abilist. Teiste virtuaalsete assistentide koolitamisega alustas ta 2021. aastal ning alates 2023. aasta juulist on keskendunud peamiselt Assistendikooli tegevusele.

Liina asutatud on Eesti esimene Assistendikool. Lisaks on ta konsultant ettevõtjatele, kes soovivad nõu, kuidas endale sobiv abiline leida ning millest üldse delegeerimist alustada.

2023. aasta kevadel ilmus tema esimene raamat “Ma ei tea, aga ma uurin välja”, mis on saadaval nii Rahva Raamatu, kui Apollo raamatupoodides, kui ka Assistendikooli e-poes (e-raamatuna).

Suurimad saavutused:

  • 2015. aastal oli Liina Officeday Estonia korraldatud Parima sekretäri konkursi finalist.
  • Aasta 2023 suveks oli ta koolitanud üle 100 virtuaalse assisteerimise õpilase.
  • Virtuaalse assistendi proovinädalad, kus mõne kuu jooksul osales sadu huvilisi.
  • Assistendikool.ee – asutaja 
  • Aastal 2021 ja 2023 ilmunud assistentide märkmike autor.
  • Rahvusvaheline kontaktibaas oma valdkonna spetsialistidega (VA-del võimalus neilt õppida või nendega koostööd teha).
  • Virtuaalassistendi ameti esipropageerija Eestis.

Liina esimene töökoht oli Swedbank, kus  ta oli teller ja suurkliendihalduri assistent. Seejärel töötas ta pikalt sündmuste korralduses Viljandi Pärimusmuusika Aidas, enamasti samuti assistendi ülesannetes. Korralik töö organiseerimise õppetund oli täita personalijuhi ametiülesandeid assistenditöö kõrvalt, hiljem olla asutuse korraldusjuht ja osaleda maja kohviku juhatuses samaaegselt.

Üheksa aastat kuulus ta ka Viljandi pärimusmuusika festivali korraldusmeeskonda, kus olenevalt aastast vastutas ta festivali staabi, infopunkti, meeskonna ja esinejate majutuse ja toitlustuse ning lavataguse heaolu eest, aga koordineeris ka nende valdkondade vabatahtlike meeskondade tööd.

Tema oluliseimateks väärtusteks nii isiklikus elus kui ka töös on areng ja kasv, kvaliteet, diskreetsus ja rahulikkus. Ta õpib ja arendab end püsivalt isiklikus plaanis enesearengu kursustel, ja raamatute abil. Samuti õpib pidevalt oma valdkonna parimatelt tegijatelt USA-s ja mujalgi. 

Assistendikool on saanud kursuslastelt järgmist tagasisidet:

Merike Tomson:

"Põnevad ja väljakutset esitavad ülesanded. Järelvaatamise võimalus. Lisaks jagatud materjalid ja see, et olid alati olemas, et aidata ja nõu anda. Aitäh Sulle!"

Keidi Hoogand:

"Toetav enesearengu touch"

Kelly Rehkalt:

"Kursusel meeldis vabadus oma aega planeerida, kuid siiski osaleda, ilma et millestki ilma jääks ning meeldiv turvaline õhkkond."