Õppekorralduse alused

Õppekava

 

Õppekava nimetus: 4-nädalane grupimentorlus “Virtuaalse assistendi stardipunkt”

Õppekava rühm: sekretäri- ja kontoritöö

Õppekeel: eesti keel

Õppe kogumaht: 18 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 6 akadeemilist tundi

Iseseisva töö maht: 12 akadeemilist tundi

Personaalse juhendamise maht: 1,25 akadeemilist tundi (eripakkumise osana)

Sihtgrupp: Lisatöö otsijad, töötud, väikelastega kodus olevad emad, kellel on vanemapuhkus lõppemas, ettevõtlusega alustada soovijad

Õppega alustamise eeltingimused: Varasem arvuti ja interneti kasutuse kogemus, süle- või lauaarvuti ja internetiühenduse olemasolu.

Õppe eesmärk: Luua endale ise (lisa)sissetuleku võimalus pakkudes ettevõtjana virtuaalse assistendi teenust.

Õpiväljundid: Koolituse lõpetaja on valmis pakkuma virtuaalse assistendi teenust mikro- ja väikeettevõtetele, on oma teenusega veebis nähtaval (kas sotsiaalmeedias, veebilehe või maandumislehe kaudu), oskab kasutada laia valikut programme ja veebikeskkondi.

Õppevorm: 100 % online kursus, osaliselt iseseisvalt ja osaliselt grupikõned Zoomis. Kogu materjal on järelvaadatav 1 aasta jooksul pärast kursuse läbimist.

Õppemeetod: Grupiwebinarid, tugi grupichatis, 1-1 konsultatsioon (1 h), õppevideod, pdf-juhendid, vastutuspartneri tugi, iseseisev töö, tööraamat (e-raamatu ja paberraamatuna), praktilised harjutused ja kodutööd.

Õppekeskkonna kirjeldus: Zoom – webinarideks ja 1-1 konsultatsioonideks, Privaatne Facebooki grupp – kodutööde esitamiseks ja tagasisidestamiseks, grupi chat Facebooki messengeris – jooksvateks küsimusteks ja meeldetuletusteks, Thinkific platvormil – videojuhendid, salvestused ja muud materjalid, millele jääb ligipääs 1 aastaks.

Õppe sisu:
Esimene kohtumine: Sissejuhatav webinar

Stardime teekonnale. Saame Zoomis kokku, tutvume ja räägime läbi korraldusliku info.

Teine kohtumine: Webinar

Tutvustan sulle laiema pildi saamiseks ameti tekkelugu, näitan sulle, kuidas ja millest alustada ning milliseid vigu juba eos vältida. Aitan saada selguse, milliseid töövahendeid (nii digitaalseid, kui füüsilisi) sa tööks vajad. Lisaks asume koheselt astuma samme klientide leidmise suunas.

Kolmas kohtumine: Webinar

Läheme hästi praktiliseks. Õpetan sind läbi praktiliste ülesannete kasutama levinumaid töövahendeid. Kui jääd hätta, siis aitan takistustest üle. Ehitame reaalselt sinu äri üles.

Neljas kohtumine: Webinar

Jätkame praktiliste ülesannetega. Räägime sellest, milline on õige mõtteviisi roll edu saavutamisel ja assistenditöös laiemalt, et oleksid kliendile parimaks partneriks ning kuidas saada hirmudest võitu. Laenan sulle enda usku sinusse.

Viies kohtumine: Webinar

Jätkame praktiliste ülesannetega. Jagan sinuga õpetlikke kogemuslugusid elust enesest, milliseid vigu algaja virtuaalne assistent võib teha ja kuidas neid vältida või nendega toime tulla. Tutvustan sulle erinevaid viise, kuidas kiiresti ja lihtsalt kliente leida. Soovikorral aitan leida võimaluse proovitööks reaalses olukorras.

Kuues kohtumine: Lõpuwebinar

Tähistame sinu edu ja seame eesmärgid, kuidas edasi.

1-1 konsultatsioon: Kuni 1,25 akadeemislist tundi (eripakkumise osana ainult)

Koolitajad: Liina Ostumaa – Lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse eriala. Omab 15 aastat töökogemust assisteerivatel ametikohtadel, asutas oma VA teenust pakkuva ettevõtte 2018. aastal. Tänaseks on isiklikult aidanud ühekordsetes või pikemaajalistes koostöödes kokku 18 erinevat klienti (Sh. Maarja Nuut, Sandra Vabarna, Kai Oja, Katre Kulbok ja paljud teised), juhib enda virtuaalse assisteerimise teenust pakkuvat ettevõtet. Veab eest Eesti virtuaalsete assistentide kogukonda Facebookis: Eesti Virtuaalsed Assistendid Facebooki grupp.

Õppe lõpetamise ja tunnistuse/märgi väljastamise tingimused: Praktiliste kodutööde esitamine 100% hiljemalt kahe nädala jooksul pärast kursuse viimast webinari.

 

Õppekorralduse ja koolituse kvaliteedi tagamise alused

 

Koolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord: Koolitusele registreerimine toimub läbi kodulehe (https://assistendikool.ee).

Koolitusel õppimise alustamise eelduseks on koolituse maksumuse täielik või osaline tasumine ettemaksuna enne koolituse alguskuupäeva.

Koolitusel osalemise eeltingimused on toodud välja koolituse registreerimislehel.

Koolitusel osalejate kohta kogutakse isikuandmeid, mis on vajalikud koolituse läbiviimiseks, suhtluseks ja tagasisideks. Andmed on turvaliselt koolitajaga ja neid ei avaldata kolmandatele osapooltele. Täpsemad tingimused on kirjeldatud Assistendikooli privaatsuspoliitikas.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on täiendkoolitusasutuse pidajal õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse e-posti teel vähemalt viiepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel õppekorraldajast tulenevatel põhjustel tagastatakse koolituse tasu 100% ulatuses.

Koolitus katkestatakse nende isikute jaoks, kes rikuvad oluliselt koolituse tingimusi, teiste privaatsust, käituvad muul moel ebasobivalt või ei tule muul põhjusel toime õppekava omandamisega.

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine: Koolituse eest tasumine toimub Assistendikooli e-poes pangamaksena, kaardimaksena või e-posti teel saadetava arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

14-päevane taganemisõigus kehtib eraisikutele juhul, kui koolitusel osaleja ei ole õppekeskkonda sisse loginud ja/või õppematerjale kasutanud. Kui koolitusmaterjalid on koolitusel osaleja poolt juba avatud, siis vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole võimalik toodet tagastada ning taganemisõigus ei kehti.

14-päevane taganemisõigus kehtib ainult eraisikutele ning ei kehti juriidilistele isikutele.

100% raha tagasi garantii kehtib juhul, kui osaleja teeb kogu kursuse kaasa ning sellest mitte mingisugust kasu ei saa. Vastavasisuline tagasiside tuleb esitada koolituse läbiviijale e-posti teel info@assistendikool.ee aadressile hiljemalt 2 nädala jooksul pärast viimase webinari toimumist.

(Tingimusteks aktiivne osalemine kõigil Zoomi webinaridel, küsimuste küsimine, juhendajapoolsete nõuannete rakendamine pärisellu kursuse toimumisaja jooksul, 1-1 kõne toimumine)

Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa (hetkel veel ei ole võimalik. Võimalikkusest teavitatakse ametlikult assistendikool.ee veebilehel), siis toimub arve tasumine vastavalt Töötukassa koostöö põhimõtetele. Õppetasust vabastamise aluseks on Töötukassa kinnituskiri selle kohta, et Töötukassa tasub koolituse maksumuse.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolitusteenuse edasiarendamiseks kogutakse kõigil kursuste osalejatelt virtuaalsel teel kirjalikku tagasisidet. Koolituse korraldaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses.

Koolitaja jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Peamine koolitaja on Liina Ostumaa. Lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse eriala. Omab 15 aastat töökogemust assisteerivatel ametikohtadel, asutas oma VA teenust pakkuva ettevõtte 2018. aastal.

Tänaseks on isiklikult aidanud ühekordsetes või pikemaajalistes koostöödes kokku 18 erinevat klienti (Sh. Maarja Nuut, Sandra Vabarna, Kai Oja, Katre Kulbok ja paljud teised), juhib enda virtuaalse assisteerimise teenust pakkuvat ettevõtet.

Veab eest Eesti virtuaalsete assistentide kogukonda Facebookis: Eesti Virtuaalsed Assistendid Facebooki grupp.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolitused toimuvad virtuaalselt. Koolitusel osalemine eeldab isikliku arvuti kasutamise võimalust ja ligipääsu internetile ja eelnevat arvuti kasutamise kogemust. Online õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks kogutakse osalejatelt tagasisidet.

Koolituse lõpetamise tingimused ning kord:

Kõikidel soovijatel on võimalik saada enda läbitud õppe kohta tunnistus/märk, mida osaleja võib eksponeerida enda digikanalites. Lõpetamise tingimuseks on praktiliste kodutööde esitamine 100% hiljemalt kahe nädala jooksul pärast kursuse viimast webinari.

Koolitaja toob tunnistusel välja:

Täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nime ja isikukoodi;

Täienduskoolitusasutuse nime ja ettevõtte registrikoodi;

Majandustegevusteate registreerimisnumbri Eesti hariduse infosüsteemis;

Õppekava nimetuse;

Täienduskoolituse toimumise aja ja mahu;

Väljaandmise koha ja nime;

Tunnistuse numbri;

Koolitaja(te) nimed.

Koolitaja toob märgil välja:

Õppekava nimetuse;

Koolitaja asutuse nime.

 

Kõigi küsimuste korral palume kirjutada info@assistendikool.ee.

Scroll to Top