Liina Ostumaa

Milline on hea virtuaalne assistent?

Assistendi töös mängivad ametioskuste kõrval väga olulist rolli isikuomadused. Milline siis on hea virtuaalne assistent? (Loe, kes on virtuaalassistent, siit)

Osadel selle ameti pidajatel on kindlasti vajalikud isikuomadused juba eelnevalt olemas aga isikuomadusi on võimalik ka arendada.

Võibolla oled märganud, et osadel inimestel tulevad kõik asjad mängleva kergusega ning nad on suurepärased organiseerijad.

On inimesi, kellele meeldib luua korda ja luua süsteeme ning nad võtavad nendes asjades initsiatiivi enda kätte. 

Assistent on hunt Kriimsilm, kes tegeleb mitme asjaga.

Assistendi tüüpi inimene on kindlasti see, kes haarab initsiatiivi kui on vaja midagi välja selgitada: ta helistab, uurib ja korraldab. Selline omadus on kliendile abiks.

Hea virtuaalne assistent on initsiatiivikas. Näiteks kliendiga aega kokku leppides, pakub välja, et saadab ise kohtumise jaoks Zoomi lingi. Klient ei pea sellepärast muretsema.

Assistendi põhiliseks tööks on juhi aitamine. Kui teiste aitamine paneb su silma särama, siis on juba üks hea isikuomadus olemas.

Hea virtuaalne assistent on kindlasti lahendustele orienteeritud.

Kas sina oled ka või näed takistusi? Kas sa ei saa või sa ei oska? 

Lahendustele orienteeritus on assistendile vajalik omadus. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi peab ju saama. 

Loovus aitab jõuda tihti lahendusteni. Tihti tuleb assistenditöös vaadata raamidest välja ning siis tuleb kasuks loovuse kasutamine.

Hea assistent on hästi organiseeritud ning talle meeldib luua korda seal, kus seda ei ole. Eriti just digitaalses maailmas, kus on korrastamine oma sisult rutiinne töö.

Kohanemisvõime on omadus, mis aitab assistendil toime tulla erinevates olukordades just seetõttu, et assistendi töös võib ette tulla erinevaid olukordi, kus on vaja kiiresti reageerida.

Assistendil peab olema oskus rahulikuks jääda. Oma töös puutub assistent kokku erinevate väljakutsetega. Eriti oluline on jääda rahulikuks suheldes kliendiga, kes ei ole rahul.

Kui emotsioonid on laes, siis tasub võtta paus ja lasta emotsioonidel rahuneda ning siis hakata asjaga tegelema. Suuna energia sellele, kuidas saad seda inimest aidata. Inimesed näevad probleeme erinevatest vaatenurkadest.

Need loetletud omadused ainult on osa isikuomadustest, mis peaksid heal assistendil olemas olema. Kui sul ka ei ole teatud omadusi, siis neid on võimalik arendada.

Küsimus on selles, kas sa oled selleks valmis.

Isikuomadustest olen rääkinud korduvalt ka “Eesti virtuaalsed assistendid” Facebooki grupis toimuvatel virtuaalsetel kohvipausidel.

Tule kuula neid siit.

Scroll to Top